Telefoonnummer:
024-3224340 voor spoed kies optie 1
Telefoonnummer: 024-3224340 voor spoed kies optie 1

Medici in opleiding

Onderwijs

Het UGC vervult een belangrijke rol bij het aanbieden van onderwijs aan studenten die een medische (beroeps)opleiding volgen, zoals studenten geneeskunde, artsen in opleiding tot huisarts of specialist, en doktersassistenten in opleiding. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met stagiaires, co-assistenten of artsen in opleiding. Dit wordt altijd gemeld van te voren en u kunt hier bezwaar tegen maken als u dit liever niet heeft.

 

Huisarts-in-opleiding

U kunt door de assistente gevraagd worden of u bij haar of hem op het spreekuur wilt komen. Goed om te weten is dat:

  • de huisarts het spreekuur nabespreekt met de 'huisarts in opleiding' en de huisarts in opleiding altijd de huisarts erbij kan vragen.

  • het om een afgestudeerd arts gaat, die zich verder specialiseert tot huisarts. Hij of zij heeft dus de volledige bevoegdheid om de geneeskunst uit te oefenen.

     

Vanzelfsprekend kunt u ten alle tijden zonder opgaaf van redenen weigeren, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen mee werken. Meer informatie hierover vindt u in de praktijk. Vraagt u ook de huisarts in opleiding gerust om verdere uitleg.

 

Het voordeel voor u als patiënt is dat er door deze extra artsen meer plaats is op het spreekuur en er minder wachttijden zijn.

 

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn of haar opleiding. Gedurende twee maanden draait de co-assistent mee met het spreekuur van de huisarts. De co-assistent is, in tegenstelling tot de huisarts-in-opleiding, nog géén dokter. De co-assistent ziet zelfstandig patiënten, maar overlegt elk contact met de huisarts. De assistente zal u vragen of u door de co-assistent gezien wilt worden. Uiteraard mag u weigeren. U wordt dan door uw huisarts gezien.

 

‘Student meet patients’

Patiënten staan centraal in het werk van de arts en de biomedische onderzoeker. Daarom vinden we dat studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen zo vroeg mogelijk in hun opleiding moeten leren van gesprekken tussen patiënten en huisartsen. Wij organiseren gesprekken tussen huisarts en patiënt die worden bijgewoond door een groepje studenten. Studenten horen zo wat een ziekte inhoudt, wat de ziekte met de patiënt doet en hoe de patiënt met de ziekte omgaat.

Elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur vindt er in onze praktijk een dergelijk gesprek plaats waarbij een groepje van vijf studenten aanwezig is. Het gesprek duurt een uur en wordt begeleid door dokter Franca Ruikes. Het is een unieke gelegenheid waarbij u uitgebreid de ruimte krijgt om uw verhaal te vertellen en u een belangrijke bijdrage levert aan de opleiding van toekomstige dokters en onderzoekers.

 

Klik hier voor meer informatie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze praktijk.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Universitair Gezondheidscentrum Heyendael is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan (medische) studenten.

 

We verzamelen allerlei gegevens over ziekten en aandoeningen en leggen deze vast in uw dossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk.

 

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt, kunt u dat aan de assistente of aan uw huisarts laten weten. Soms zal uw huisarts u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

 

Uw huisartspraktijk neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het verbeteren van de patiëntenzorg en het medisch onderwijs.

 

WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS?

Als u uw huisarts bezoekt, worden uw medische gegevens vastgelegd in de computer. Zo heeft de huisarts altijd de informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist hebt bezocht.

 

Deelname van uw huisarts aan wetenschappelijk onderzoek houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar dat de gegevens door uw huisarts ook ter beschikking worden gesteld aan het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard gebeurt dit niet in een (direct) herleidbare vorm, zoals u hieronder onder het kopje ‘Bescherming privacy’ kunt nalezen.

 

BESCHERMING PRIVACY

Uw gegevens worden gecodeerd opgestuurd naar het onderzoekscentrum van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Gecodeerd houdt in dat de namen van patiënten door een nummercode worden vervangen en de adresgegevens worden verwijderd, zodat de gegevens voor de onderzoekers niet tot u als patiënt herleidbaar zijn. Alleen bij de huisarts is bekend welke persoon bij welk nummer hoort. In de brochure Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (www.cbpweb.nl) staan gedragsregels voor het juiste evenwicht tussen de wet die de privacy van patiënten beschermt en de regels die gelden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bij de gegevensverwerking door uw huisarts worden deze gedragsregels strikt nageleefd.

 

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of praktijkassistente. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Als u nog vragen heeft over deze informatie, kunt u daarvoor contact opnemen met uw huisarts.