Telefoonnummer:
024-3224340 voor spoed kies optie 1
Telefoonnummer: 024-3224340 voor spoed kies optie 1

Diëtiste

 BaseLine_logo_met_tekst_jpeg

De diëtist is voedingsspecialist en leefstijladviseur en deskundig in het begeleiden naar een gezondere leefstijl.

Diëtist van BaseLine voedingsadviesburo                                                                                               

Een huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan u of uw kind verwijzen voor een dieet- of voedingsadvies (onder meer bij diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, maag- darmklachten, ondergewicht, overgewicht of voedselovergevoeligheid).
De diëtist stelt samen met u een advies op en kijkt hoe deze kan worden ingepast in uw dagelijks leefpatroon en begeleidt u hierbij.

Iris van Weerdenburg is een diëtist met ervaring in voedings- en dieetadvisering bij zowel volwassenen als kinderen.

IrisvanWeerdenburg

Telefonische bereikbaarheid

BaseLine is elke dag bereikbaar via telefoonnummer 024-373 977 3. 

Spreekuur

In UGC Heyendael houdt Iris op donderdagmiddag in alle oneven weken van de maand spreekuur van 13:00-17:00 uur. In overleg is het mogelijk op andere tijden en/of locaties een afspraak te maken. Indien medisch noodzakelijk wordt een huisbezoek afgesproken.

Meer info

Meer informatie vindt u op http://www.baseline-dietisten.nl . 
U kunt uw vraag ook stellen via de mail: info@baseline-dietisten.nl

Vergoeding

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering en diverse aanvullende polissen. Elk jaar is er een wettelijk eigen risico voor de basisverzekering. Dieetadvisering valt onder het eigen risico voor maximaal 3 uur. Daarna worden consulten evt. nog vergoed vanuit uw aanvullende polis. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien u een verwijzing hebt van de huisarts of praktijkondersteuner en dit is geregeld in de zogenoemde ketenzorg i.v.m. diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, dan wordt er ook geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.