Universitair Gezondheidscentrum Heyendael is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
024 3224340 optie 1
Spoednummer: 024 3224340 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Psycholoog

In het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen.

 

Maatschappelijk werker

Samenwerking met: Maatschappelijk werker

 

Psycholoog

Wij werken samen met de psychologen van het Ambulatorium. Het Radboud Ambulatorium is een centrum voor psychologische behandelingen en psychotherapie van de Radboud Universiteit en biedt behandelingen voor jeugd en volwassenen in de Basis GGz of de Specialistische GGz. U kunt alleen terecht bij het Ambulatorium na verwijzing door uw huisarts.

 

Klik hier voor de website van het Ambulatorium

 

Psychologisch medewerker

Vanaf januari 2014 is de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland drastisch veranderd. Waar u voorheen voor psychische klachten door de huisarts naar een psycholoog werd verwezen, zult u nu veelal (eerst) geholpen worden door een psychologisch medewerker. Ook in onze praktijk werkt een psychologisch medewerker, haar naam is Miriam van Hoorn. Uw huisarts kan u naar haar verwijzen. De kosten van de contacten met Miriam van Hoorn worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Studenten van de Radboud universiteit die bij ons zijn ingeschreven kunnen ook gebruik maken van studentenpsychologen, telefoonnummer 024-3612345.

 

Miriam van Hoorn, psychologisch medewerker.

Werkzaam op maandag ochtend en woensdag ochtendMiriam web