Onderwijs

Onderwijs

Het UGC vervult een belangrijke rol bij het aanbieden van onderwijs aan studenten die een medische (beroeps)opleiding volgen, zoals studenten geneeskunde, artsen in opleiding tot huisarts of specialist, en doktersassistenten in opleiding. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met stagiaires, co-assistenten of artsen in opleiding. Dit wordt altijd gemeld van te voren en u kunt hier bezwaar tegen maken als u dit liever niet heeft.

Huisarts-in-opleiding

U kunt door de assistente gevraagd worden of u bij haar of hem op het spreekuur wilt komen. Goed om te weten is dat:

  • alle consulten met de huisarts worden doorgesproken, afhankelijk van de ingewikkeldheid direct waar u bij bent of achteraf.
  • het om een afgestudeerd arts gaat, die zich verder specialiseert tot huisarts. Hij of zij heeft dus de volledige bevoegdheid om de geneeskunst uit te oefenen.

Vanzelfsprekend kunt u ten alle tijden zonder opgaaf van redenen weigeren, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen mee werken. Meer informatie hierover vindt u in de praktijk. Vraagt u ook de huisarts in opleiding gerust om verdere uitleg.

Voordeel voor u als patiënt is dat er door deze extra artsen meer plaats is op het spreekuur en er minder wachttijden zijn.

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn of haar opleiding. Gedurende twee maanden draait de co-assistent mee met het spreekuur van de huisarts. De co-assistent is, in tegenstelling tot de huisarts-in-opleiding, nog géén dokter. De co-assistent ziet zelfstandig patiënten, maar overlegt elk contact met de huisarts. De assistente zal u vragen of u door de co-assistent gezien wilt worden. Uiteraard mag u weigeren. U wordt dan door uw huisarts gezien.

Students meet patiënts’

Patiënten staan centraal in het werk van de arts en de biomedische onderzoeker. Daarom vinden we dat studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen zo vroeg mogelijk in hun opleiding moeten leren van gesprekken tussen patiënten en huisartsen. Wij organiseren gesprekken tussen huisarts en patiënt die worden bijgewoond door een groepje studenten. Studenten horen zo wat een ziekte inhoudt, wat de ziekte met de patiënt doet en hoe de patiënt met de ziekte omgaat.

Elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur vindt er in onze praktijk een dergelijk gesprek plaats waarbij een groepje van vijf studenten aanwezig is. Het gesprek duurt een uur en wordt begeleid door dokter Franca Ruikes. Het is een unieke gelegenheid waarbij u uitgebreid de ruimte krijgt om uw verhaal te vertellen en u een belangrijke bijdrage levert aan de opleiding van toekomstige dokters en onderzoekers.

Klik hier voor mee informatie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze praktijk.