Tolken

Als een patiënt weinig Nederlands of Engels spreekt, maken we graag gebruik van een tolk via de tolkentelefoon. Deze tolk heeft ook beroepsgeheim. U kunt bij het maken van de afspraak de assistente vertellen of u een tolk wilt en in welke taal.

IMG_0226[1]