Uitwisselen van medische gegevens

U heeft onlangs een brief van ons ontvangen over het uitwisselen van medische gegevens.

U kunt meer informatie vinden op zorginforegionijmegen.nl 

Onderstaand filmpje van de Huisartsenpost Nijmegen geeft een toelichting.