Telefoonnummer:
024-3224340 voor spoed kies optie 1
Telefoonnummer: 024-3224340 voor spoed kies optie 1

Telefonisch triage

Bij spoedeisende vragen of als de arts van uw voorkeur geen plek heeft dezelfde dag, dan zal de assistente vragen naar de reden waarom u een afspraak of visite wilt.

Dit noemt men triage. De assistente is hierin geschoold.

 

Om een aantal redenen is dit belangrijk:

  • De assistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden, bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept. Zij kan dan bijvoorbeeld adviseren NIET te wachten tot uw eigen dokter er is, maar om al eerder door een andere arts beoordeeld te worden.

  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld zo nodig een dubbel consult.

  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

  • Het is nadrukkelijk niet bedoeld om u bij de huisarts weg te houden, maar juist om veilige en juiste zorg te bevorderen.

     

Wilt u meer informatie over triage dan kunt u op deze link klikken:

http://www.youtube.com/watch?v=0Pul2MiuGpw