Telefoonnummer:
024-3224340 voor spoed kies optie 1
Telefoonnummer: 024-3224340 voor spoed kies optie 1

Praktijkondersteuner Somatiek

In de praktijk is, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, een praktijkondersteuner werkzaam. Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD, astma en hart & vaatziekten.

 

U kunt ook bij de praktijkondersteuner terecht voor begeleiding bij stoppen met roken of verminderen van gewicht. De praktijkondersteuner legt ook, indien nodig, huisbezoeken af. Voor een eerste bezoek wordt u altijd door uw eigen huisarts verwezen. De praktijkondersteuner heeft wekelijks overleg met de huisarts over de patiëntcontacten.

De praktijkondersteuner heeft onder andere de volgende aandachtsgebieden:

 

 • COPD en astma zorg. Als u COPD of astma heeft die niet in het ziekenhuis wordt behandeld, komt u bij de praktijkondersteuner voor de jaarlijkse controles. Hierbij wordt o.a. uw longfunctie gemeten, maar wordt ook besproken hoe u met uw aandoening om kunt gaan zodat u er het minste last van heeft.

   

 • Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM). Indien u een verhoogde bloeddruk heeft, kunnen uw controles in bepaalde gevallen bij de praktijkondersteuner plaatsvinden. Ook kunt u een risicoprofiel laten opstellen op het krijgen van hart- en vaatziekten. U kunt dan samen een plan maken hoe u door leefstijlveranderingen het risico verlaagt. Vraag uw huisarts of u hiervoor in aanmerking komt.

   

 • Urine Incontinentie. Op verwijzing van de huisarts kan de praktijkondersteuner u begeleiden in oefeningen die de urine-incontinentie kunnen verminderen.

   

 • Zorg rondom (kwetsbare) ouderen. Uw huisarts en praktijkondersteuner werken samen om de zorg voor ouderen te verbeteren. De praktijkondersteuner legt o.a. huisbezoeken af om uw thuissituatie te bespreken en u te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook kan hij op verzoek van de huisarts een geheugentest (MMSE) afnemen of symptomen van een mogelijke depressie met u bespreken.

   

Praktijkondersteuner: Mariken Gaakeer

                 Mariken Gakeer POH S

   Werkzaam op maandag en donderdag.